top of page

Ääni

Työskentelen äänen parissa sekä esiintyen, että opettaen. Tarjoan koulutuksia liittyen vapaaseen keholliseen äänenkäyttöön, lauluun ja puheeseen.

Äänifasilitaatio

Äänifasilitaatio on kehittämäni kahdenkeskinen ääniopetuksen menetelmä. Siinä kohtaan asiakkaan antaen hänen käyttöönsä koko tietämykseni ja kokemukseni esiintymisestä, läsnäolosta ja äänityöskentelystä. 

Linkki äänifasilitaatiota käsittelevään opinnäytetyöhöni:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061816387

pa071078-12yan (2).jpg
pa140039-pv_1bis (2).jpg

Oman äänen löytäminen

Ryhmätunti, jolla lähestytään äänellistä ilmaisua, laulua ja puhetta kehollisten harjoitteiden kautta. Ohjaajana luon turvallisen tilan, jossa jokaisella on mahdollisuus antautua oman äänensä mahdollisuuksien ja rajojen tutkimiseen ryhmän tuella.

bottom of page